Dr Emmanuel Berbain (van Artsen zonder Grenzen) beschrijft de situatie in Khamar, een gebied dat tot nog toe is gespaaard gebleven voor de allerergste gevechten (aug. 2015)
film van het International Committee of the Red Cross
Yemen without War - Yemen with War
Yemen: Health system struggling to survive says ICRCwar surgeon
docu van Medialogica