hulpacties

Offerfeest 2023

Beste medemens en steuners van stichting Hulp aan Jemen,

In het teken van het offerfeest willen we u informeren over de mogelijkheid om uw offervlees aan behoeftigen in Jemen te doneren. Voor dit jaar kost een heel Offer €225. Verder kunt u ook geld doneren om behoeftige kinderen van Eid van kleding te voorzien. Deze kosten zijn €45 per kind.

Uw medemens in Jemen rekent op uw barmhartigheid!

Doneren kunt u doen naar de bankrekening van Stichting Hulp aan Jemen:
NL18 INGB 0006 9564 39
of via bijgaand betaalverzoek:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=AyE8YB5MglPr2GA3QrEZgBg0ns3uDild

Graag bij het overmaken het doel van de donatie opschrijven als volgt:

 • Offervlees
 • Eidkleding

Alvast bedankt voor uw bijdrage,
mede namens de behoeftigen in Jemen en de vrijwilligers van Hulp aan Jemen.

Jaarlijkse Iftar actie 2023

Beste medemens en steuners van stichting Hulp aan Jemen,

Zoals jullie van ons gewend zijn, organiseren we ook dit jaar tijdens de Ramadan een Iftar voor de behoeftigen in Jemen. Voor de mensen die mee willen doneren kost een Iftar 7€. Deze wordt in Sanaa en omgeving aan behoeftigen uitgedeeld.

Verder is het ook mogelijk om jullie Zakat, Zakat Al Fiter en de Fidyah via Stichting Hulp aan Jemen te doneren aan behoeftige families in Jemen. De waarde voor Zakat Al Fitr voor een persoon is €7 en van de Fidyah voor een dag €3 (geschat door vereniging Imams Nederland).

Uw medemens in Jemen rekent op uw barmhartigheid!

Doneren kunt u doen naar onderstaande bankrekening of via onderstaand betaalverzoek.

betaalverzoek voor betaalapp (op tablet of mobiel)

betaalverzoek voor browser (op computer)

Graag bij het overmaken het doel van de donatie opschrijven als volgt:

 • Zakat
 • Zakat Al Fitr
 • Fidyah
 • Iftar

Alvast bedankt voor uw bijdrage, mede namens de behoeftigen in Jemen en de vrijwilligers van Hulp aan Jemen.

Rekeningnummer Hulp aan Jemen: NL18INGB0006956439


Oproep en verslag hulpactie 2023

Beste medemensen en steuners van Stichting Hulp aan Jemen,

Wij hebben een betaalverzoek gemaakt voor een bijdrage.
Je kunt het bedrag aanpassen en met elke bank in Nederland betalen.
Dank je wel!

betaalverzoek

of, als bovenstaande link niet werkt, kopieer dan onderstaand adres en plak hem in je browser:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=sD7f2DQp9o4hvDRycEass57HMnHVAES6

Wij willen jullie meedelen dat we in de maand februari naar Jemen zijn gereisd om 300 voedselpakketten uit te delen. De voedselpakketten zijn uitgedeeld in een vluchtelingenkamp in de omgeving van Marib. In dit kamp bevinden zich vluchtelingen die vanuit diverse provincies van Jemen gevlucht.

Wij willen iedereen bedanken die deze actie heeft gesteund, met jullie inzet is het ons gelukt om deze actie te volbrengen.

De foto's en video geven de situatie weer die we hebben aangetroffen, maar nog niet de verscheurende verhalen die achter elke gezin en mens staan.

In deze gezegende maand Ramadan doen we weer een oproep op jullie om de jaarlijkse iftar actie in Sanaa en district voor de armen te steunen.

Uw medemens in Jemen heeft uw hulp in alle vormen nodig. Draag uw steentje bij en laat a.u.b. deze oproep niet links liggen, maar stuur hem door aan vrienden en bekenden, zodat we meer mensen kunnen helpen.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur en vrijwilligers van Hulp aan Jemen

meer foto's uitdelen voedselpakketten februari 2023
en een filmpje feb. 2023

Oproep januari 2023

Beste medemens,

De oorlog in Jemen is sinds 2015 nog steeds gaande. Miljoenen mensen zijn op de vlucht en nog meer mensen lijden aan extreme hongersnood.

Zoals u van ons gewend bent, organiseren we jaarlijk een voedselpakketten actie. Dit jaar willen we het vóór de gezegende maand Ramadan uitdelen. Het doel is om minimaal 300 voedselpakketten voor één gezin voor één maand uit te delen.

Lees verder...

Oproep bij Offerfeest

29 juni 2022

Binnenkort beginnen de eerste 10 dagen van Dhul Hidja, met afsluitend het Offerfeest.
Lees de oproep op de poster(s)!

Lees verder...

Oproep van de penningmeester

Beste lezer en ondersteuner van onze activiteiten,

Binnenkort vertrekt Adel weer naar Jemen om voedselpakketten te kopen en die in Sana en omgeving te distribueren.

Momenteel is er geld voor ongeveer 200 voedselpakketten. Inclusief vervoer en bijkomende kosten komen die op €56 per pakket.

Lees verder...

Dankzij uw hulp...

Dankzij uw hulp konden we op 27 april 2022 voor in totaal 200 behoeftigen in Sanaa een maaltijd (Iftar) uitdelen tijdens de Ramathan.

voor meer foto's: klik hier

Jaarlijkse Iftar Actie

In deze gezegende Ramadan maand doen we een oproep aan u, om uw medemensen in Jemen te helpen die al 7 jaar onder de oorlog lijden. Jemen, het land waar hongersnood en armoede de dagelijkse werkelijkheid is voor de Jemenieten. Jemen waar 80% van de bevolking gewezen is op humanitaire hulp en waar elke 10 minuten een kind overlijdt.

Ons doel is  voedselpakketten te verdelen in de armste regio van Jemen. Eén voedselpakket (€56) zal een familie van voedsel voorzien gedurende een maand.

Ook uw Zakat kunt u doneren in de vorm van voedselpakketten en zoals u jaarlijks van ons gewend bent zullen we in deze gezegende maand Iftar verdelen voor daklozen en armen in Sanaa. Voor deze Jaarlijkse Iftar actie kunt u uw Fidyah doneren. Geef aan bij het doneren waarvoor u doneert (Voedselpakketten/Zakat/Fidyah).

Op de website en op onze Facebook pagina kunt u beelden zien van  de acties die Hulp aan Jemen mede dankzij uw steun kon organiseren.

Fb: Hulp aan Jemen
Info@hulpaanjemen.nl

Rekeningnummer: NL18 INGB 0006 9564 39

Wederom Dringende Oproep

We doen een oproep aan iedereen die staat voor gelijkwaardigheid van menselijke basisvoorzieningen.
Uw medemens in Jemen heeft uw hulp heel hard nodig in deze zware wintertijden.

Jemen is het land dat uw hulp het meest nodig heeft, want het is het enige land in de wereld dat sinds zes jaar tegen de grootste humanitaire crisis ter wereld aan het strijden is. Sindsdien is meer dan tweederde van de bevolking afhankelijk van humanitaire hulp en zijn ca. 20 miljoen mensen in gevaar door de hongersnood.

Lees verder...

Ramadan Actie

Beste Mensen,

Dankzij jullie steun konden we op de 27ste van de gezegende Ramathan maand Iftar pakketten uitdelen aan 100 behoeftige mensen in een vluchtelingenkamp, tussen Wadi Ahmad en Shamlan een buitenstreek van de hoofdstad Sanaa. Zoals jullie kunnen zien, zitten veel mensen op jullie hulp te wachten. Geef ze hun verloren glimlach terug. Wees de hoop voor je medemens in nood.

Lees verder...

Verleende hulp

Beste mensen,

Mede dankzij uw hulp en steun kon Hulp aan Jemen begin december 400 voedselpakketten uitdelen in Al Khawkhah, een streek in Al Hudaydah in Jemen. Een van de meest aangedane regio’s in Jemen. Woorden schieten te kort om te beschrijven hoe schrijnend de humanitaire toestand in Al Khawkah en vele andere steden in Jemen is.

Lees verder...

Bericht van de penningmeester

Beste lezer en ondersteuner van onze activiteiten,

Binnenkort vertrekt Adel weer naar Jemen om voedselpakketten te kopen en die in het gebied tussen Taiz en Honaida te distribueren.

Lees verder...

Oproep

Binnenkort gaat Hulp aan Jemen voedselpakketten uitdelen in Jemen, in Tahameh, een streek van Al hudaida. Tahameh is een van de meest aangedane regio's in Jemen. Recent is de stad getroffen door overstromingen.

Lees verder...

Voedselpakketten dringend nodig...

september 2019

Uw medemens in Jemen heeft uw hulp dringend nodig. Kunt u zich voorstellen, om niet te kunnen slapen of voort te bewegen door de honger?

U en iedereen die op deze aarde leeft, heeft de plicht om een medemens in nood te helpen. De grootte van uw bijdrage is niet waar het om gaat. Uw bijdrage klein of groot zal degelijk een verschil maken voor uw medemens in Jemen.

Lees verder...

Voedselpakketten aangepast

Help mee en doneer op
Stichting 'Hulp aan Jemen' NL18 INGB 0006 9564 39.

De samenstelling van de voedselpakketten is aangepast.
De ervaringen, opgedaan bij de eerdere uitdeling, hebben geleid tot dit besluit. De nieuwe inhoud is de minimale hoeveelheid waarmee een gezin zich een maand lang kan redden.

De prijzen moesten daardoor ook verhoogd:
Een voedselpakket kost nu € 53 (incl. transportkosten) en bestaat uit:

 • 10 kg rijst
 • 20 kg meel
 • 4 liter zonnebloemolie
 • 5 blikken tomatenpuree
 • 12 blikken bonen
 • 4 blikken tonijn
 • wasmiddel

Jemen, het land waar men uw hulp zo hard nodig heeft

mei 2019

Jemen, het land met de `ergste humanitaire crisis` van de wereld, aldus de VN-Vluchtelingen organisatie (UNHCR).
Het land waar de elementaire basisbehoeften als voedsel, schoon water en medicijnen niet vanzelfsprekend zijn.
Het land waar iedere tien minuten een kind sterft door honger of door ziektes die eigenlijk eenvoudig verholpen of vermeden kunnen worden.
Het land waar de mensen uw hulp het hardste nodig hebben.
Het land waar uw bijdrage een verschil maakt voor een heel gezin, door ze van voedsel voor een week te voorzien.

Lees verder...

400 Voedselpakketten uitgedeeld in Jemen!

november 2018

Hartelijk dank voor jullie sponsoring aan de stichting Hulp aan Jemen. Dankzij jullie hulp is het gelukt om in totaal 400 voedselpakketten uit te delen aan vluchtelingengezinnen in twee steden in Jemen. In Al Drehemi en in Al Marawah zijn elk 200 voedselpakketten uitgedeeld.

Wij danken iedereen die een bijdrage heeft kunnen leveren aan het waarmaken van deze goede daad.

Lees verder...

Dringende Oproep!

maandag 29 mei 2017

De ramp is groot in Jemen, bijna 8 miljoen mensen worden getroffen door hongersnood.
2,2 miljoen kinderen zijn ondervoed en de noodtoestand is uitgeroepen vanwege een cholera-epidemie. De uitbraak van de dodelijke infectieziekte heeft al tientallen levens geëist.

De Stichting Hulp aan Jemen wil hulp bieden aan de inwoners van Jemen, die door de huidige burgeroorlog van de meest elementaire levensbehoeften worden afgesneden.

De hulp die wij willen bieden spitst zich momenteel toe op drie terreinen:

Lees verder...

Voedselpakketten

Help mee en doneer op
Stichting 'Hulp aan Jemen' NL18 INGB 0006 9564 39.

De samenstelling van de voedselpakketten is aangepast.
De ervaringen, opgedaan bij de eerdere uitdeling, hebben geleid tot dit besluit. De nieuwe inhoud is de minimale hoeveelheid waarmee een gezin zich een maand lang kan redden.

De prijzen moesten daardoor ook verhoogd:
Een voedselpakket kost nu € 53 (incl. transportkosten) en bestaat uit:

 • 10 kg rijst
 • 20 kg meel
 • 4 liter zonnebloemolie
 • 5 blikken tomatenpuree
 • 12 blikken bonen
 • 4 blikken tonijn
 • wasmiddel

Hulp Blijft Dringend Nodig!

vrijdag 24 juni 2016

De toestand in Jemen lijkt wat rustiger te worden, maar er wordt nog steeds gevochten. Ondanks dat een Rode Kruis konvooi de steden heeft bereikt (in Taiz en Al Hudaydah), heerst er nog steeds een gigantische hongersnood in verschillende regio's.

De hulp van Stichting Hulp aan Jemen spitst zich momenteel toe op twee gebieden:

Lees verder...

Mooie actie in Amersfoort!

Met dank aan moskee Al Fath in Amersfoort werd op vrijdag 2 oktober 2015, door de bezoekers van de moskee, een bedrag van €1456,05 ingezameld. Het bedrag wordt gebruikt voor de voedselpakketten-actie. Zodra het gewenste aantal voedselpakketten wordt bereikt (die in een zeecontainer passen), zullen de voedselpakketten en andere hulpmiddelen naar gezinnen in Jemen worden getransporteerd.
lees verder...

Voedselpakketten

Wij doen een beroep op u!

In de actie 'Voedselpakketten' kunt u een Jemenitisch gezin voorzien van voedsel voor 1 week.
Een voedselpakket kost: € 38 (incl. € 8 transportkosten) en bestaat uit:

 • 4,5 kg rijst
 • 2 liter olie
 • 2 kg suiker
 • 5 kg bloem
 • 1 kg zout
 • 4 blikjes tomatenpuree
 • 2 blikken witte bonen
 • 2 blikken kapucijners
 • 2 blikken sperziebonen
 • 2 blikken doperwtjes & worteltjes
 • 5 blikjes tonijn
 • 2 pakjes bouillonblokjes

Help mee en doneer op
'Hulp aan Jemen' NL18 INGB 0006 9564 39.

Benefietavond Leiden

13 juni 2015

Op 13 juni jl hadden we een eerste benefietavond in Buurthuis de Kooi aan de Driftstraat te Leiden.

Een fotoserie van deze avond is te zien op de fotopagina.