Bericht van de penningmeester

Beste lezer en ondersteuner van onze activiteiten,

Binnenkort vertrekt Adel weer naar Jemen om voedselpakketten te kopen en die in het gebied tussen Taiz en Honaida te distribueren.

Momenteel is er geld beschikbaar voor ongeveer 265 voedselpakketten. Inclusief andere kosten komen ze op €53 per pakket.

Door de covidcrisis is een en ander uitgesteld, maar nu ziet het er naar uit, dat hij binnen 2 a 3 weken vertrekt. Dan voegt hij zich bij zijn daar aanwezige hulptroepen die meewerken met inkopen, vervoer regelen en uitdelen.

Graag zouden we het aantal pakketten nog wat uitbreiden.

We doen dus nogmaals een beroep op u voor de korte termijn, alvast dank!

Met vriendelijke groet, namens de Stichting

Maarten Witkam, penningmeester

Rekeningnummer: NL18 INGB 0006 9564 39 t.n.v. Hulp aan Jemen te Leiden